SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Skalisty dobitny szczyt znajdujący się na głównym grzbiecie w południowej części Luczanskiej Fatry, narodowy rezerwat przyrodniczy, świetny punkt widokowy. Obszar ten zajmuje zbocza około dolomitowego szczytu w wysokości 1050-1350 m n.p.m. Chroni go cenna i bardzo dochowana wapienna wegetacja na szczytu w dobrym stanie leśne zbiorowiska wokół wierzchu. Grzbietem rezerwatu wiedzie ścieżka turystyczna. Pod szczytem Klaku znajdują się podstawy pierwotnej chaty. Obok podstaw na skale położona jest tablica pamiątkowa z informacją, że to tu 22.12.1944 zeskoczyli rosyjscy spadochroniarze w pomocy Słowackiemu Powstaniu Narodowemu.
KľakKľak
Kľak
KľakKľak
Kľak
KľakKľak
Kľak